Bedrijfsvoortzetting

Maandag 28 december 2020

Na 33 jaar eigenaar te zijn geweest, hebben Douwe en Agatha per 1 januari 2021 een opvolger bereid gevonden het bedrijf voort te zetten. Mike Vlasman wordt de nieuwe eigenaar, en neemt de leiding met ingang van 2021 direct over.

Voor u als klant verandert er niets. Alle personeel blijft zoals u van ons gewend was. De naam tib. D.A Reekers BV blijft bestaan, alsmede het bezoekadres en alle contactgegevens.